Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz Cookies

Administratorzy i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkownika:

TEGAL: Technologie Galwaniczne Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem 93-232 Łódź, ul. Lodowa 120, NIP 728-000-82-06, KRS: 0000181148

 1. Ilekroć jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
 2. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się w następujący sposób:

forma pisemna: Technologie Galwaniczne Sp. z o.o., adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 120

forma e-mail: tegal@tegal.pl

 1. Za zgodą Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez TEGAL.
 2. Dane Użytkownika będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez TEGAL. Ponadto, dane Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Użytownika, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 4. W zakresie usług TEGAL dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 5. W zakresie dopasowanie treści stron internetowych TEGAL do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, dane Użytkownika będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług TEGAL.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”). W odniesieniu do świadczenia usług przez TEGAL dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet i udoskonalenia usług TEGAL, dane będą Użytkownika przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).
 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Użytkownika w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies –  dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu. Podanie danych w celu realizacji usług TEGALjest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach TEGAL, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług TEGAL jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług TEGAL. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług TEGAL. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 8. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 1. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw TEGAL udostępnia następujące formy komunikacji:

forma pisemna: Technologie Galwaniczne Sp. z o.o., adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 120

forma e-mail: tegal@tegal.pl

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie internetowej wyżej wymienionego urzędu.
 2. TEGAL informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.
 3. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.
 4. TEGAL przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. TEGAL umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies – tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Partnerów (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.)
 2. TEGAL informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. TEGAL wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez TEGAL, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 1. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera lub podanie danych kontaktowych w Formularzu Kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, TEGAL dostarczy mu informacje dotyczące produktów i usług za pomocą poczty elektronicznej. Subskrypcja Newslettera lub podanie danych kontaktowych w Formularzu Kontaktowym może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostępnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu poprawy jakości świadczonych usług, niniejszym TEGAL informuje, że dane osobowe, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z klientami. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem tych komunikatów handlowych. Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera lub żądać usunięcia danych podanych w Formularzu Kontaktowym za pośrednictwem strony www.tegal.pl lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.