Polityka jakości

Jakość i cena

Dla nas to słowo oznacza bezkompromisowy prymat jakości nad fałszywie pojętą taniością, minimalizację nie ceny, lecz kosztu użycia technologii lub instalacji. Wszystko po to, aby dać Klientowi najwyższą wartość w dłuższym okresie, zamiast zadowalać Go pozornym sukcesem kupienia najtaniej.
W naszym, świetnie wyposażonym laboratorium dbamy o jakość na wiele sposobów:

  • każdą nową technologię, przed jej wprowadzeniem, poddajemy ciężkiej próbie
  • codziennie kontrolujemy jakość dostaw

Jeszcze ważniejsza jest dla nas jakość produktów Klienta. Dlatego pomagamy Mu systematycznym serwisem naszych Technologów w Jego galwanizerni oraz wszechstronnymi analizami w naszym laboratorium.

Środowisko

Dbamy o środowisko w każdy, możliwy sposób:.

  • wybieramy technologie, najmniej je obciążające
  • w naszych instalacjach minimalizujemy zużycie mediów i energii, starannie dbamy o czystość wody i powietrza. To 2 korzyści na raz: dla oszczędność dla Klienta i oszczędność zasobów naszej planety
  • propagujemy zamknięty obieg wody w oczyszczalniach ścieków
  • nasze prostowniki oszczędzają od 20 do 50% energii
  • perfekcyjnie dbamy o zgodność naszej dokumentacji chemicznej z prawami ochrony środowiska