TOC-analizator-węgla-organicznego-1024x1024
TEGAL-20190806-025

Analizator umożliwia pomiar węgla organicznego (TOC), nieorganicznego (IC) i azotu całkowitego (TN).

Analizator TOC-L Shimadzu działa w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze. Jego funkcją jest określenie zawartości związków organicznych w cieczach.

  • Woda słodka
  • Woda morska
  • Woda opadowa
  • Woda pitna
  • Wody popłuczne
  • Ścieki
  • Woda chłodząca
  • Próbki geologiczne
  • Próbki biochemiczne
  • Próbki galwanotechniczne
Oznaczenia

W przemyśle galwanotechnicznym możemy zbadać zawartość związków organicznych w ściekach, wodzie wodociągowej, jak i w samych kąpielach galwanicznych. Znając zawartość organiki w kąpieli galwanicznej, możemy w przypadku awarii sprawdzić czy ten poziom jest zachowamy. Podwyższona zawartość substancji organicznych świadczy o nietypowych zanieczyszczeniach, które znalazły się w kąpieli, i ta wiedza może przyspieszyć usunięcie przyczyny kłopotów.