Spektometr-emisyjny-4210-MP-AES-1-1024x1024
TEGAL-20190806-082

Spektrometria emisyjna działająca w oparciu o mikrofalową plazmę azotową to wysoce efektywna metoda analiz, która umożliwia określenie pierwiastków chemicznych zawartych w próbach ciekłych.

Metoda znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych branżach oraz wykazuje mnóstwo zalet mogących pomóc Państwu w pracy. W analityce wielu próbek istotne znaczenie ma zawartość zanieczyszczeń metalicznych, których stężenie dotychczas mierzyliśmy przy użyciu Atomowej Absorpcji. Teraz korzystamy ze Spektrometru emisyjnego Agilent MP – 4210 MP-AES, działającego w oparciu o plazmę mikrofalową.

 • Woda słodka
 • Woda morska
 • Woda opadowa
 • Woda pitna
 • Wody popłuczne
 • Żywność
 • Produkty przemysłu petrochemicznego
 • Ścieki
 • Próbki geologiczne
 • Próbki żywności
 • Próbki biologiczne
 • Kąpiele galwaniczne
 • Produkty rolnicze
 • Produkty przemysłu wydobywczego
Oznaczenia

Wysoka temperatura spalania wynosząca ok. 5000°C powoduje, że metale szybko wprowadzane są w stan atomowy, a każdy pierwiastek emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie. Dzięki temu jednocześnie możemy analizować wiele pierwiastków z dużą dokładnością. W związku powyższym jeszcze szybciej i dokładniej jesteśmy w stanie pomóc Klientom w przypadku rutynowych analiz, a także działaniach w sytuacjach awaryjnych.