automatyczny-zestaw-miareczkujący-Titrino-Plus-1024x1024
TEGAL-20190806-004

Automatyczny zestaw miareczkujący Titrino Plus firmy Metrohm to podstawowy aparat przeznaczony do wykonywania rutynowych analiz.

W naszym Laboratorium wykonujemy szereg badań metodami miareczkowymi. Posiadamy biurety zwykłe, cyfrowe oraz automatyczny titrator. Analizujemy większość jonów o dokładności i powtarzalności wyników na poziomie zawartości jonów w g/l.

  • Próbki produkcyjne
  • Żywność
  • Kąpiele galwaniczne
  • Paliwa
Oznaczenia

Urządzenie Titrino plus może być używane aplikacjach, takich jak:

  • Miareczkowania alkacymetryczne w środowisku wodnym i bezwodnym
  • Miareczkowania kompleksometryczne (np. z EDTA)
  • Miareczkowania redoksymetryczne (np. jodometryczne, manganometryczne, cerometryczne)
  • Miareczkowania strąceniowe (np. z AgNO3)
  • Oznaczanie chlorków przy pomocy miareczkowania potencjometrycznego